FR: Grâce à notre expérience, nos réseaux internationaux, vous pouvez vous appuyer sur nos conseils pour vendre ou acheter un véhicules de collections.
Le cas échéant vous pouvez nous déposer le véhicule à vendre, pour le prix de la location d’un emplacement on se chargera de le vendre.Vous nous déposez votre automobile, on vous facture 80 € hors TVA par mois, et nous nous chargeons de la vendre, au prix convenu.

中文: 得益于我们的国际销售网络以及长期的经验。您可以根据我们的建议来进行买卖有收藏价值的车辆。
如果有必要的话,您可以租借一个车位,有我们来代理出售。

如果您委托我们代理出售您的汽车,我们将收取您每月80欧元(未含增值税)的场地租赁费。汽车将按照与您商定的价格出售。

EN: Thanks to our international sales network and long experience. Under our proposal to the trading value of the collection vehicle. If necessary, you can rent a parking space, let's agent to sell.

If you entrust us with the agent to sell your car, we will charge you 80 euros (excluding VAT) per month space rental fee. The cars will be sold in accordance with your agreed price .

NL: Dankzij onze ervaring en international netwerk, kunnen wij u helpen met onze raad om collectiewagens te verkopen of aan te kopen.

Als het geval zich voordoet kunt u uw wagen bij ons te koop plaatsen. Aan de prijs van de huur voor een parkeerplaats, zullen wij ons ontfermen over de verkoop van uw wagen. U plaatst uw auto bij ons, wij factureren u een factuur van 80 € (BTW exclusief) per maand en wij zorgen voor de verkoop van de wagen aan de afgesproken prijs.